Blog

Miért elengedhetetlen a játék a gyermekek életében?

2017.10.18 14:34

A játék a gyerekkor alapvető tevékenysége. Miért szeret minden gyerek játszani? Mert egy belső ösztön készteti őket erre. Miért? Mert játék közben ismerik meg önmagukat, képességeiket és a külvilágot. Így tanulják meg a dolgok tulajdonságait, a törvényszerűségeket, és így tudnak fokozatosan beilleszkedni az emberi és tárgyi környezetükbe.

A játék varázsa

A játék a gyerekkor alapvető tevékenysége. Miért szeret minden gyerek játszani? Mert egy belső ösztön készteti őket erre. Miért? Mert játék közben ismerik meg önmagukat, képességeiket és a külvilágot. Így tanulják meg a dolgok tulajdonságait, a törvényszerűségeket, és így tudnak fokozatosan beilleszkedni az emberi és tárgyi környezetükbe.

A gyerekek sajátos világa

Gyermekünk közvetlen környezetének alakításával, a megfelelő játékszerek biztosításával olyan kis egyedi világot teremthetünk számára, melyben otthon érzi magát, és amely folyamatosan játékos felfedezésekre inspirálja. A változatos, tartalmas játék lehetőséget teremt sokoldalú készségeinek spontán kibontakozására. 

Hogyan alakítsuk gyermekünk környezetét, hogy minél inkább támogassuk fejlődését?

Legjobb, ha tágas, világos, derűs, ingergazdag környezetet biztosítunk gyermekeink játékához. Gondosan válogassuk meg a kicsiknek adott játékeszközöket. Olyan játékokat válasszunk, melyekben sok lehetőség rejlik a megfigyelésre, tevékenységre, kipróbálásra, kísérletezésre. A leghasznosabb, ha a játék megjelenésével, színeivel, formájával, témájával felkelti a gyerkőc kíváncsiságát, és arra ösztönzi, hogy aktívan cselekedjen. A játékos tevékenység közben spontán, észrevétlenül fejlődnek a csemeték készségei. 

A játék fejlesztő hatására helyezi a hangsúlyt a fél évszázados spanyol Miniland játékgyártó vállalat is. Küldetésükként vallják, hogy a gyermekek minden fejlettségi szintjéhez nyújtsanak megfelelő eszközöket, 0-14 éves korig. Minden játékhoz részletes útmutatót mellékelnek, melynek segítségével nemcsak a pedagógusok, hanem a szülők is könnyedén megismertethetik a gyerekekkel a játékokat, így elősegítve a minél intenzívebb fejlesztő hatást. A Miniland cég folyamatosan bővíti készségfejlesztő játékainak kínálatát, új és újabb témákat, ötleteket és megjelenéseket kivitelezve. 

Játékos fejlődés – sokféleképpen

A játék minden területe fejlesztő hatással lehet a gyerekekre.

Egy óriás autóverseny-pálya építése során például a csemeték finommotorikája (kézügyessége), szem-kéz koordinációja és téri tájékozódása is fejlődik. Ha az autózáshoz közlekedési táblákat használnak a csemeték, fejlődik a megfigyelőképességük, a szabálytudatuk, a memóriájuk, valamint közben a közlekedési szabályokkal is ismerkednek. 

A különféle színű képek, tárgyak válogatása, csoportosítása során a színek felismerését és megkülönböztetését gyakorolhatják a kicsik. 

Nagyon sokféle fejlesztési lehetőség rejlik a képekről történő mesélésben. Néhány kép sorba rendezésévelrövid történeteket hozhatnak létre a gyerekek, így a beszédkészségük mellett a megfigyelőképességük, a logikus gondolkodásuk valamint a sorrend-észlelési és –alkotási képességük is fejlődik. Az érdekes történetek kitalálása a képzeletüket és a kreativitásukat is serkenti. Ha a sorba rendezendő képek a mindennapi szokásokat ésviselkedési formákat ábrázolják, a játékos történetalkotás a helyes viselkedés elsajátítását és az önállóság alakítását is segíti.

Bár a gyermekek megnyilvánulásait elsősorban érzelmeik vezérlik, azok azonosítása és megfogalmazása még nehézséget jelent számukra. Ennek fejlődését segítheti egy érzelmeket megjelenítő játék, amely szinte kézzel foghatóvá teszi az érzelmeket a kicsik számára.

Egymás elfogadására, a mássággal szembeni toleranciára való nevelésben is segítségünkre lehetnek a játékok, így a gyermekek számára természetessé válhat a különös és közelivé a távoli.
                                                                                       

 írta: Vogl Orsolya fejlesztőpedagógus