Blog

Tanuljunk játékosan olvasni!

2015.10.08 20:38

Olvasni megtanulni nem könnyű dolog. Az olvasás egy felépített folyamat eredménye. Ez a folyamat egymásra épülő szakaszokból áll. Az olvasástanulás sokféle pszichikus funkció együttes működését igényli.

Olvasni megtanulni nem könnyű dolog. Az olvasás egy felépített folyamat eredménye. Ez a folyamat egymásra épülő szakaszokból áll. Az olvasástanulás sokféle pszichikus funkció együttes működését igényli.

Ezek a következő funkciók:

Pontos észlelés és differenciálás a látás és hallás területén. Ez feltételezi, hogy a gyermek hallás során a hangokat és észlelés során a betűket is meg tudja különböztetni egymástól. Látja, milyen vonalak alkotnak egy betűt. Alapzajban is meghallja és megérti a tanító utasításait.

A sorrendiség felismerése hallás után és látással. Az írott szöveg betűk sorozata. A helyes sorrendet tudnia kell értelmeznie a kisgyereknek olvasás közben. Amikor ír a kiejtett hangok helyes sorrendjét kell felismernie ahhoz, hogy le tudja írni a szót.

Összerendezett mozgás, megfelelő mozgáskoordináció. A helyes ceruzafogást, az írás elsajátítását a finommozgások megfelelő fejlettségi szintje teszi lehetővé.

Pontos térbeli tájékozódás, az irányok ismerete. Sok betű csak abban különbözik, hogy merre „áll a pocakja”, ilyen például a p-d-b. A gyerkőc, aki összetéveszti a jobb és a bal kezét, a fent-lent irányokat, az nem látja helyesen ezeknek a betűknek a formáját sem.

A beszéd megfelelő fejlettsége. A beszédhibás gyermeknek nehéz a helyes hang-betűkép társítás. A hanghibákat az óvodai logopédus próbálja kijavítani az iskolakezdésre, amennyiben mégis marad hanghiba az iskolás gyermeknél, azt az iskolai logopédus segít helyrehozni.

Az emlékezet és a figyelem megfelelő fejlettségi szintje. A hallott-olvasott szöveg visszamondása, megértése akkor lesz sikeres, ha a kisgyermek képes legalább 10 percig figyelni, és az információkat a rövidtávú emlékezetében tárolni.

A fenti képességek fejlődését a közös játék is kiválóan támogathatja. Jó választásnak bizonyulhat egy kirakós játék, melynek a témája lehet az ábc, a sorrendiség felismerése. A betűkártyával észrevétlenül kúszik be a betűk ismerete a kicsi elméjébe. Persze, nem szabad megfeledkezni a sok-sok játékról a szabadban, ami elősegíti a nagymozgások fejlődésén keresztül a finommozgások fejlődését.